Torque ripple


Torque ripple -

(Gợn sóng mô men xoắn) được tạo bởi tính vật lý của cách lực được tạo ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn khi có từ trường. Lý tưởng nhất là góc giữa vectơ dòng điện và vectơ từ trường là 90 độ, nhưng có nhiều yếu tố liên quan làm cho góc dao động thực tế chiếm một tỷ lệ nhỏ khoảng 90 độ. 

Sự gợn sóng mô men xoắn trong máy điện do nhiều yếu tố gây ra như cogging torque (xem cogging torque là gì?), tương tác giữa MMF và thông lượng sóng hài khe hở không khí (airgap), hoặc sự mất cân bằng cơ học, ví dụ: Độ lệch tâm của rotor. 

Sự gợn sóng mô-men xoắn trong máy điện nói chung là không mong muốn, vì nó gây ra rung động và tiếng ồn, và có thể làm giảm tuổi thọ của máy. Sự gợn sóng trên diện rộng có thể yêu cầu các biện pháp như làm lệch hoặc thay đổi hình dạng máy có thể làm giảm hiệu suất chung của máy.  

Dưới đây, bạn có thể đọc thêm về hai yếu tố chính gây ra gợn sóng: 

Gợn sóng mô mắn xoắn gây bởi cogging torque 

Cogging torque trong máy điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu là do tương tác giữa từ trường của nam châm vĩnh cửu và các khe của stator gây ra sự biến thiên của điện trở tùy thuộc vào vị trí rôto. Để giảm cogging torque, nhìn chung bạn nên chọn cách bố trí cuộn dây có bội số chung lớn nhất giữa số cực và số rãnh. Mô-men xoắn cũng phụ thuộc vào các thông số khác như chiều rộng mở rãnh, chiều rộng nam châm cuối cùng, độ lệch (skewing), v.v. 

Gợn sóng mô-men xoắn do tương tác giữa MMF và thông lượng sóng hài khe hở không khí 

Dưới tải, có một thành phần bổ sung góp phần tạo ra gợn sóng mômen xoắn ngoài cogging toque: Gợn sóng mômen xoắn do tương tác giữa lực từ động (MMF) và thông lượng sóng hài khe hở không khí. Thành phần này có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về hình học của thiết kế máy, đặc biệt là số lượng rãnh stato, số cực, góc nam châm và chiều rộng rãnh mở là những thông số quan trọng cần xem xét.