Ansys AutoDyn

Mô phỏng tải trọng mãnh liệt trong thời gian ngắn


Mô phỏng phản ứng của vật liệu đối với các sự kiện khác nhau, từ tải trọng cơ học trong thời gian ngắn, áp suất cao và thậm chí cả những vụ nổ. Ansys Autodyn cung cấp các giải pháp tiên tiến và thân thiện với người dùng.

Xử lý thành thạo các mô phỏng của người dùng về đáp ứng của vật liệu phức tạp

ANSYS AutoDyn giúp dễ dàng hiểu nhanh chóng và mô phỏng phá hủy hoặc biến dạng vật liệu lớn. ANSYS AutoDyn có một loạt các mô hình để biểu diễn các hiện tượng vật lý phức tạp như sự tương tác của chất lỏng, chất rắn và chất khí, sự chuyển pha vật liệu, sự lan truyền sóng xung kích.

 Mô hình vật rắn, chất lỏng, chất khí và sự tương tác giữa chúng.
 Các mô hình vật liệu phức tạp.
 Nhiều bộ giải trong một mô hình tương tác với nhau.
 Tiếp xúc và tương tác với nhau hoàn toàn tự động.

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Bằng cách tích hợp trong ANSYS Workbench và có giao diện tự nhiên với người dùng, ANSYS AutoDyn từ lâu đã dẫn đầu ngành về tính dễ sử dụng, cho phép người dùng tạo ra kết quả chính xác với ít thời gian và công sức nhất.

Dễ dàng nhập vào mô hình CAD
Phân tích nổ
(Blast Analysis)
Sóng xung kích
(Shock waves)
Dữ liệu kỹ thuật
(Engineering Data)
Các công cụ hậu xử lý
(Post Processing Tools)
Tương tác ở vận tốc siêu cao (Hypervelocity Impact)
Ánh xạ dữ liệu từ
1D sang 2D sang 3D
Bộ giải miền dezone và mở rộng
(Solver domain dezone and extend)
Hydrocode

Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information