Ansys Chemkin-Pro

Phần mềm mô phỏng hóa học


Ansys Chemkin-Pro là phần mềm mô phỏng đứng đầu trong ngành về mô hình hóa các hệ thống phản ứng hóa học phức tạp. Nó đã được xác nhận rộng rãi trong nhiều ứng dụng hóa học và nổi tiếng với thời gian mô phỏng cực nhanh.

Ansys Chemkin-Pro hoạt động chính xác và hiệu quả ngay cả với những phản ứng hóa học phức tạp nhất

Ngay cả với động học phức tạp nhất, Ansys Chemkin-Pro hoạt động chính xác và hiệu quả

Nâng cao giải pháp hóa học của bạn

Các tiêu chuẩn năng lượng ngày nay yêu cầu năng suất, hiệu quả và chất lượng cao với sản phẩm phụ hoặc chất thải tối thiểu. Ansys Chemkin-Pro là một bộ mô phỏng động học hóa học mô hình các dòng phản ứng lý tưởng hóa và cung cấp thông tin chi tiết về kết quả trước khi thử nghiệm sản xuất.
Việc chỉ dựa vào thử nghiệm để xác minh các quá trình hóa học là điều cấm kỵ, do các chu kỳ thiết kế ngày nay được rút ngắn. Mô phỏng hiệu quả là rất quan trọng đối với các thiết kế hiệu quả về chi phí và đưa sản phẩm của bạn ra thị trường nhanh hơn.

   Giao diện thân thiện với người dùng
    Tiêu chuẩn vàng cho mô phỏng động học hóa học
    Thông tin chi tiết và kết quả nhanh chóng
    Mô phỏng CFD mạnh mẽ

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Điều chỉnh phân tích của bạn nhanh hơn với phần mềm mô phỏng hóa học mạnh mẽ này. Nó bao gồm phương pháp theo dõi hạt (particle tracking) tiên tiến và có thể tạo bảng tốc độ ngọn lửa (flame-speed) cho các mô hình CFD của bạn, giúp bạn có thêm thời gian để tối ưu hóa thiết kế của mình.

Phản ứng khí
và bề mặt
Phân tích đường phản ứng (Reaction path)
Lắng đọng/kết tủa hóa học từ pha hơi (CVD)
Mô phỏng mạng lưới lò phản ứng
tương đương (Equivalent Reactor Network)
Công thức trộn nhiên liệu thay thế (Surrogate Fuel)
Trình mô phỏng
ngọn lửa lớp mỏng (Laminar Flame)
Phân tích bất định
Độ nhạy của giải pháp đối với tỷ lệ phản ứng
Trình tạo bảng
Mô hình khí thực
Cơ chế giảm cấp và tối ưu hóa
Lập trình người dùng

Những Cập Nhật Mới Của Ansys Chemkin-Pro 2021 R1

Chemkin-pro tích hợp vào ansys workbench

Tích hợp vào Ansys Workbench

Tích hợp với Ansys Workbench hiện cho phép người dùng Chemkin-Pro thực hiện tối ưu hóa tham số và sử dụng trình tạo bề mặt đáp ứng. Điều này cũng cho phép nhiều công việc được chạy thông qua trình quản lý giải quyết từ xa.

Hỗ trợ động cơ pít-tông đối đỉnh (Opposed-piston Engine)

Hỗ trợ động cơ pít-tông đối đỉnh (Opposed-piston Engine)

Thêm vào các mẫu động cơ đốt trong hiện có mà chúng tôi cung cấp, giờ đây chúng tôi hỗ trợ động cơ chuyển động piston đối đỉnh.

Phương pháp hạt muội cắt lớp (Soot Particle Sectional)

Phương pháp hạt muội cắt lớp (Soot Particle Sectional)

Để giúp xem xét sự phát xạ hạt, Energico hiện hỗ trợ phương pháp cắt lớp cho các hạt bồ hóng. Kích thước hạt và mật độ số lượng có thể được dự đoán và theo dõi chính xác.Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information