Ansys Acoustics Simulation

Thiết kế và phân tích âm thanh với mô phỏng âm học


Âm thanh một sản phẩm sẽ tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng. Âm thanh tạo ra cảm xúc mạnh, tích cực hoặc tiêu cực, tạo nên đặc trưng thương hiệu.

Khó khăn trong việc dự đoán kết quả âm thanh có nghĩa là một sai sót kỹ thuật duy nhất có thể gây tốn kém cho sản phẩm cuối cùng. Mô phỏng sử dụng ANSYS Acoustic trở thành giải pháp mạnh mẽ để đảm bảo âm thanh tối ưu và mang lại thành công cho sản phẩm cuối cùng.

Các tính năng cao cấp của Ansys Acoustics mô phỏng âm học

Các tính năng cao cấp

Mô phỏng sử dụng ANSYS Acoustic giúp tối ưu âm thanh từ những bước đầu tiên trong phát triển sản phẩm. Bằng cách áp dụng phần mềm mô hình hóa âm thanh này, bạn có thể có các công cụ tốt nhất để sẵn sàng cung cấp trải nghiệm người dùng hàng đầu, kết hợp các tính năng tối ưu với âm thanh nguyên bản.

Bằng cách dự đoán hiệu ứng âm thanh của một cấu hình sản phẩm ở giai đoạn thiết kế, bạn có thể đạt được âm thanh tốt nhất trong khi giảm thiểu thời gian, chi phí và việc phải thực hiện lại. Kiểm tra và xác nhận âm thanh trong tương lai của sản phẩm, chẳng hạn như xe điện, thông qua mô phỏng để đảm bảo trải nghiệm âm thanh mong muốn.

Các phần mềm mô phỏng âm học

Ansys VRXPERIENCE Sound

Ansys Sound

ACOUSTICS SIMULATION

Bằng cách kết hợp mô phỏng đa trường với các kết quả thử nghiệm âm thanh, dự đoán và tinh chỉnh âm học của sản phẩm ở giai đoạn đầu, đồng thời thực hiện các cải tiến trong quá trình thực hiện

 • Phân tích âm thanh và tính toán âm học
 • Chất lượng âm thanh với tiêu chí cảm nhận âm thanh
 • Thiết kế âm thanh cho động cơ EV và ICE
 • Nghe âm thanh mô phỏng âm học CAE
 • Cảm nhận âm thanh thông qua các bài kiểm tra
 • Mô phỏng âm thanh 3D
Ansys Fluent

Ansys Fluent

FLUIDS

Phần mềm mô phỏng chất lưu hàng đầu trong lĩnh vực này được sử dụng để dự đoán lưu lượng chất lỏng, truyền nhiệt, khối lượng và các phản ứng hóa học.

 • Tính toán tiếng ồn do dao động áp suất không ổn định
 • Nghe âm thanh mô phỏng với ANSYS VRXPERIENCE
 • Giải các bài toán mô phỏng âm thanh
Ansys Acoustics Mechanical

Ansys Mechanical

STRUCTURES

Nền tảng phân tích động sử dụng phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để phân tích kết cấu.

 • Thực hiện các phân tích kết cấu
 • Nghiên cứu tiếng ồn gây ra bởi các thành phần kết cấu
 • Nghiên cứu hiệu suất âm thanh của các hệ thống
 • Nghe âm thanh mô phỏng với ANSYS VRXPERIENCE
 • Giải các bài toán âm học
 • ANSYS Mechanical có thể kết hợp với Maxwell để mô phỏng tiếng ồn của động cơ điện (E-Motor)
Ansys Motion

Ansys Motion

STRUCTURES

Bộ giải động lực học nhiều vật cho phân tích các vật thể cứng tuyệt đối hoặc có thể biến dạng được, có thể đánh giá chính xác các hiện tượng vật lý thông qua việc phân tích toàn bộ hệ thống.

 • Thực hiện phân tích tiếng ồn của hệ thống bánh răng
 • Nghe âm thanh mô phỏng với ANSYS VRXPERIENCE
 • Giải các bài toán âm học
Ansys LS-DYNA

Ansys LS-DYNA

STRUCTURES

Công cụ mô phỏng tường minh được tích hợp trong ANSYS Mechanical. Một loạt các tính năng và mô hình vật liệu cho phép mô hình hóa các mô hinh phức tạp.

 • Phân tích miền tần số
 • Phân tích mỏi
 • Phân tích NVH và tuổi thọ
 • Nghe âm thanh mô phỏng với ANSYS VRXPERIENCE
 • Giải các bài toán âm học

Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information