Đẩy mạnh công nghệ phòng thủ tiên tiến

Đẩy mạnh công nghệ phòng thủ tiên tiến

Các giải pháp mô phỏng của Ansys giúp đẩy nhanh quá trình hiện điện hóa và tối ưu hóa khả năng duy trì công nghệ quốc phòng từ vi mạch đến các sứ mệnh. Cung cấp các khả năng đẩy mạnh nhanh chóng cho phép các nhà lãnh đạo quốc phòng luôn đi trước mối đe dọa.


Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và tối ưu hóa công nghệ quốc phòng

Công nghệ quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng. Nó phải luôn được cải tiến để luôn đi trước các mối đe dọa và hoạt động không bị thất bại trong những môi trường khác nghiệt nhất.

Bằng cách triển khai mô phỏng dựa trên vật lý trong tất cả các giai đoạn của quá trình thu nhận, từ hoàn thiện công nghệ đến kỹ thuật sản xuất, triển khai và hoạt động, các nhà lãnh đạo quốc phòng có thể đẩy nhanh đáng kể các sáng kiến hiện đại hóa công nghệ và tối ưu khả năng duy trì để cải thiện đáng kể tính sẵn sàng hoạt động của thiết bị:

  Giảm 20% chu kỳ thời gian thu nhận

  Cải thiện hiệu quả lao động 30%

Cải thiện thời gian chu kỳ bảo trì 30%

Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và tối ưu hóa công nghệ quốc phòng

Đi trước các mối đe dọa với các giải pháp của Ansys

 

Đi trước các mối đe dọa với các giải pháp của Ansys

Các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số là chìa khóa để duy trì ưu thế kỹ thuật. Chuyển đổi kỹ thuật số theo hướng mô phỏng là chìa khóa để tăng tốc hiện đại hóa và tối ưu hóa khả năng đi trước các mối đe dọa.

Tìm hiểu thêm

 


An ninh an toàn thông qua mô phỏng

Để đón đầu các mối đe dọa đòi hỏi những tiến bộ đáng kể trong công nghiệp quốc phòng. Các giải pháp mô phỏng của Ansys được sử dụng để nâng cao các khả năng quan trọng của sứ mệnh trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm những tiến bộ vượt bậc trong các hệ thống tự động, kết nối an toàn và siêu âm.

Công nghệ đặc biệt yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trong lĩnh vực này để đảm bảo an ninh tối đa. Bằng cách kết hợp mô phỏng hàng đầu trong ngành với các giải pháp bảo trì dự đoán, chúng tôi giúp các nhà sản xuất và nhà thầu quốc phòng đạt được mức độ sẵn sàng cao nhất có thể.

Tự hành

Tự hành

Tự động hóa đang thúc đẩy sự phát triển trong các lĩnh vực, từ rô-bốt trong nhà máy đến xe tự hành đến công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo thúc đẩy quá trình tự động hóa. Xem tại sao mô phỏng lại quan trọng đối với công nghệ tự hành để phát huy hết tiềm năng của nó.

5G

5G

Các kỹ sư sử dụng các giải pháp mô phỏng Ansys để phát triển các công nghệ 5G từ thiết bị, mạng đến trung tâm dữ liệu. Tìm hiểu cách mô phỏng có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề thiết kế khó khăn và xây dựng thế hệ thiết bị tiếp theo của bạn.


Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information