Ansys Polyflow

Phần mềm mô phỏng xử lý Polyme


Ansys Polyflow là một phần mềm CFD nền tảng là phần hữu hạn được sử dụng để giảm chi phí xử lý polyme (nhựa, cao su, tơ), thủy tinh, kim loại và xi măng

Các công nghệ tiên tiến nhất cho máy cánh quay/máy tua-bin (Turbomachinery) tại Ansys CFX
CẢI THIỆN SẢN XUẤT CỦA BẠN

Đánh giá chính xác các chất lưu nhớt-đàn hồi (Viscoelastic)

Ansys Polyflow tăng tốc thời gian thiết kế trong khi thu nhỏ nhu cầu năng lượng và nguyên liệu cho các quy trình sản xuất. Polyflow giúp xem xét hoạt động của chất dẻo và chất đàn hồi mới. Tạo nguyên mẫu ảo cho phép tối ưu hóa và khám phá thiết kế để giảm hao phí và thiết kế quá mức.

  Thiết kế khuôn ngược
  Tạo hình nhiệt (Thermoforming)
  Đùn (Extrusion)
  Đúc thổi (Blow Molding

Mô tả nhanh những đặc điểm Ansys Polyflow

Polyflow cho phép bạn xem xét hành vi của nhựa và chất đàn hồi và xác định phương pháp sản xuất tốt nhất. Tối ưu hóa sản phẩm trước khi chạy toàn bộ quá trình sản xuất và giảm số lần thử nghiệm mẫu. 

Tính đến bức xạ (Radiation)
Thiết kế khuôn ngược
Tương tác chất lưu – kết cấu (FSI)
Thư viện chất lưu nhớt-đàn hồI
Thăm dò thiết kế (Design Exploration)
Chia lưới lại thích nghi
Công nghệ lưới chống chất (MST)
Tiếp xúc phi tuyến

Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information