Ansys FENSAP-ICE

Phần mềm mô phỏng bồi tụ băng


Ansys FENSAP-ICE cung cấp cho bạn một phương pháp đáng tin cậy để mô phỏng và phân tích quá trình đóng băng và bồi tụ băng khi bay cho nhiều ứng dụng hàng không khác nhau.

Ansys FENSAP-ICE là phần mềm mô phỏng đóng băng khi bay hiệu năng cao.
TÍNH TOÁN BĂNG CHÍNH XÁC

Ansys FENSAP-ICE là phần mềm mô phỏng đóng băng khi bay hiệu năng cao.

Sự bồi tụ của băng là một hiện tượng phức tạp và rất khó để tái tạo bằng cách sử dụng thử nghiệm vật lý. Tuy nhiên, điều cần thiết là để hiểu và giới hạn về an toàn, hiệu suất của sản phẩm và các quy định nghiêm ngặt. FENSAP-ICE mang đến cho bạn sự tiện lợi bằng cách bao gồm tất cả các khía cạnh chính của việc đóng băng khi bay. Không có giới hạn hình học nào, nó có thể áp dụng cho máy bay, trực thăng, UAV, động cơ phản lực, vỏ động cơ, đầu thăm dò, máy dò và các hệ thống được lắp đặt khác.

   Băng nứt và bong tróc
   Phân tích bồi tụ băng
   Phân tích hệ thống bảo vệ băng
   Phân tích tổn thất hiệu suất khí động học

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Thực hiện các phép tính chuyên sâu với trình mô phỏng đóng băng khi bay hàng đầu trong ngành. Phần mềm mạnh mẽ và được sắp xếp hợp lý này cho phép bạn phân tích hệ thống bồi tụ băng và bảo vệ băng.

Băng nứt và
bong tróc
Khả năng hình học
hầu như vô hạn
Kết hợp các phân
tích truyền nhiệt
liên hợp
Mô phỏng trợ giúp để chứng nhận
Tối ưu hóa lưới
dị hướng
Phân tích sự suy giảm khí động học
Tải trọng nhiệt
chống đóng băng
và khử băng
Tương thích với
các trình tạo lưới
dựa trên CAD

Những cập nhật mới

Hạt nhân hóa hơi

Hạt nhân hóa hơi

Dự đoán sự bắt đầu ngưng tụ hơi khi độ ẩm trên 100%. Tính năng mới này hiện cung cấp đánh giá chính xác hơn về thành phần đám mây và sự hình thành băng.

Liên kết với Ansys CFX

Liên kết với Ansys CFX

Năng suất được thúc đẩy đáng kể bằng cách mở rộng ứng dụng người dùng CFX để phân tích các hình dạng băng phức tạp trên từng cánh quạt hoặc bộ phận riêng lẻ. Dữ liệu và điều kiện ranh giới tự động chuyển giữa CFX và các công cụ đóng băng.

Hậu xử lý máy cánh (Turbo) trong CFD-Post

Hậu xử lý máy cánh (Turbo) trong CFD-Post

Một macro đóng băng tích hợp sẵn dễ dàng thiết lập ngữ cảnh cho việc đóng băng.Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information