Ansys FENSAP-ICE

Phần mềm mô phỏng bồi tụ băng


Ansys FENSAP-ICE cung cấp cho bạn một phương pháp đáng tin cậy để mô phỏng và phân tích quá trình đóng băng và bồi tụ băng khi bay cho nhiều ứng dụng hàng không khác nhau.

Ansys FENSAP-ICE là phần mềm mô phỏng đóng băng khi bay hiệu năng cao.
TÍNH TOÁN BĂNG CHÍNH XÁC

Ansys FENSAP-ICE là phần mềm mô phỏng đóng băng khi bay hiệu năng cao

Sự bồi tụ của băng là một hiện tượng phức tạp và rất khó để tái tạo bằng cách sử dụng thử nghiệm vật lý. Tuy nhiên, điều cần thiết là để hiểu và giới hạn về an toàn, hiệu suất của sản phẩm và các quy định nghiêm ngặt. FENSAP-ICE mang đến cho bạn sự tiện lợi bằng cách bao gồm tất cả các khía cạnh chính của việc đóng băng khi bay. Không có giới hạn hình học nào, nó có thể áp dụng cho máy bay, trực thăng, UAV, động cơ phản lực, vỏ động cơ, đầu thăm dò, máy dò và các hệ thống được lắp đặt khác.

  Băng nứt và bong tróc
  Phân tích bồi tụ băng
  Phân tích hệ thống bảo vệ băng
  Phân tích tổn thất hiệu suất khí động học

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Thực hiện các phép tính chuyên sâu với trình mô phỏng đóng băng khi bay hàng đầu trong ngành. Phần mềm mạnh mẽ và được sắp xếp hợp lý này cho phép bạn phân tích hệ thống bồi tụ băng và bảo vệ băng.

Băng nứt và
bong tróc
Khả năng hình học
hầu như vô hạn
Kết hợp các phân
tích truyền nhiệt
liên hợp
Mô phỏng trợ giúp để chứng nhận
Tối ưu hóa lưới
dị hướng
Phân tích sự suy giảm khí động học
Tải trọng nhiệt
chống đóng băng
và khử băng
Tương thích với
các trình tạo lưới
dựa trên CAD

Những cập nhật mới của Ansys FENSAP-ICE 2022

Đóng băng động cơ máy bay chính xác

Đóng băng động cơ máy bay chính xác

Dự đoán chính xác sự đóng băng của động cơ bằng cách tính đến quá trình làm mát bay hơi của không khí bằng cách kết hợp nhiệt phương trình năng lượng không khí với các pha hơi, giọt và tinh thể nước.

Chia lại lưới cho Multi-shot Icing

Chia lại lưới cho Multi-shot Icing

Các tính toán dự đoán hình dạng băng 2D có thể được tăng tốc bằng cách sử dụng quy trình chia lưới tự động tạo ra lưới đóng băng dày một phần tử từ Ansys Fluent Meshing.

 


Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information