Ansys nCode DesignLife

Dự đoán tuổi thọ mỏi dựa trên ứng suất & biến dạng


Ansys nCode DesignLife, công cụ hàng đầu trong công nghiệp để phân tích độ bền, cung cấp cho bạn một quy trình chẩn đoán mỏi toàn diện để dự đoán thời gian hoạt động của sản phẩm.

Tối ưu hóa tuổi thọ mỏi của sản phẩm cho các tình huống sử dụng được dự kiến

Tối ưu hóa tuổi thọ mỏi của sản phẩm cho các tình huống sử dụng được dự kiến

Ansys nCode DesignLife làm việc với Ansys Mechanical để đánh giá tuổi thọ mỏi một cách đáng tin cậy. Sử dụng kết quả phân tích phần tử hữu hạn (FEA) từ Ansys Mechanical và Ansys LS-DYNA, nó tích lũy sự phá hủy do tải lặp đi lặp lại để xác định tuổi thọ của sản phẩm. Bạn có thể nhanh chóng đánh giá ảnh hưởng của các vật liệu khác nhau và hình dạng thay đổi đối với các thiết kế mới, sau đó tối ưu hóa chúng cho mục đích sử dụng dự kiến của sản phẩm - rất lâu trước khi nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo hoặc quá trình thử nghiệm tốn kém diễn ra.

   Công nghệ và độ chính xác chưa từng có.
   Giảm chi phí phát triển & xác thực sản phẩm tổng thể.
   Mô phỏng chỉ dẫn thiết kế để giảm sự phụ thuộc vào kiểm tra vật lý.
   Giao diện người dùng linh hoạt và dễ sử dụng.

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Ansys hợp tác với HBK để mang đến mô phỏng chưa từng có dựa trên công nghệ độ bền cho Ansys Workbench, cung cấp các giải pháp toàn diện cho những khách hàng nhận thấy phá hủy mỏi là một thách thức quan trọng.

Stress life (SN)
Strain life (EN)
Rung động và mỏi
Mỏi cơ nhiệt
Mối hàn đường thẳng/lăn
Mối hàn điểm
Quản lý vật liệu
Trình quản lý rung động
Máy đo biến dạng ảo và cảm biến ảo
Hiển thị FEA
Sự phát triển vết nứt
Sự tùy biến

Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information