Ansys EnSight

Phần mềm trực quan hóa dữ liệu mô phỏng


Phân tích, trực quan hóa và tương tác với dữ liệu mô phỏng của bạn với Ansys EnSight. Một phần mềm xử lý kết quả cho phép bạn có được thông tin chi tiết và hiểu biết từ các mô phỏng của mình.

EnSight xử lý tất cả các quy tắc trong Kỹ thuật mô phỏng
ĐÁNH GIÁ DỮ LIỆU TOÀN DIỆN

EnSight xử lý tất cả các quy tắc trong Kỹ thuật mô phỏng

Ansys EnSight là công cụ trực quan hóa dữ liệu hàng đầu, thân thiện với người dùng. Nó có thể xử lý các bộ dữ liệu mô phỏng lớn từ tất cả các ngành kỹ thuật và vật lý. Phần mềm này có khả năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều mô phỏng kỹ thuật, giúp người dùng có thể phân tích và giải thích những hệ thống và quy trình phức tạp nhất.

    Giao diện người dùng thân thiện, hiện đại
    Có thể xử lý tập dữ liệu mô phỏng lớn
    Tương tác, xử lý kết quả mô phỏng theo thời gian
    Trực quan hóa dữ liệu đa trường vật lý

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

EnSight cho phép bạn trích xuất thông tin nổi bật bằng cách cung cấp bộ công cụ và các công nghệ phân tích mạnh mẽ. Từ các công cụ chung đến những tính năng tiên tiến như Volume Rendering và LIC, khám phá dữ liệu người dùng một cách trực quan hóa. Trực quan hóa dữ liệu từ nhiều thiết kế đồng thời, ngay cả từ các bộ giải khác nhau.

 Xử lý kết quả đa trường vật lý
Xử lý kết quả song song
So sánh nhiều trường hợp
Khung hình ảnh động
Volume Rendering
Tạo báo cáo
Python Scripting
Realistic Rendering
Hình ảnh động dẫn đầu thị trường
Tính toán các biến giá trị
Trực quan hóa từ xa (Remote Visualization)
Chuyển đổi tích phân dòng (Line Integral Convolution - LIC)

Những cập nhật mới của Ansys Ensight 2022 R1

Kết xuất ảnh chân thực

Kết xuất ảnh chân thực

Nhanh chóng tạo ra các hình ảnh động chân thực chất lượng cao với công cụ dò tia OSPRay mới.

Tăng tốc mô phỏng lên 40 lần

Cửa sổ xem trước dò tia (Ray Tracing)

Hiển thị ngay lập tức các thay đổi đối với vật liệu, ánh sáng, các bộ phận, và hơn thế nữa với hiển thị kết xuất dò tia (ray-traced) thông qua một cửa sổ xem trước mới.

 

Các ứng dụng

Hypersonics

Hypersonics

Mô phỏng Ansys giúp mô hình hóa hành vi của dòng chất lưu khi máy bay di chuyển trên tốc độ siêu âm, bao gồm các sóng xung kích mạnh (strong shocks), plasma và biến dạng cấu trúc.

Trộn

Trộn

Các công cụ mô phỏng trộn chất lưu của Ansys giúp bạn mô hình hóa quá trình hòa trộn của một hoặc nhiều vật liệu giống như chất lưu.

Các ứng dụng Ansys EnSight

Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information