Ansys EMA3D Charge

Giải pháp mô hình hóa quá trình sạc, xả


Giải pháp mô hình hóa 3D của quá trình sạc, xả và vận chuyển sóng mang trên nhiều ứng dụng, trong một quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý. 

Mô hình hóa vật chất sạc và xả được tích hợp trong Ansys SpaceClaim

Ansys EMA3D Charge hỗ trợ một loạt các phân tích bằng cách tận dụng bốn bộ giải vật lý được thiết kế để giải quyết quá trình tích điện bên trong và trên bề mặt, vận chuyển hạt và phóng điện hồ quang qua các mặt phân cách – tất cả trong một quy trình làm việc hợp lý được tích hợp trong giao diện CAD của Ansys SpaceClaim. EMA3D Charge xúc tiến việc đánh giá và quản lý rủi ro liên quan đến vật chất sạc và xả.

   Giao diện người dùng SpaceClaim Direct Modeler
   Vận chuyển hạt 3D
   Hiện tượng tích điện bên trong và trên bề mặt
   Phóng tĩnh điện (ESDs) trong không khí và điện môi

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Sai phân hữu hạn miền thời gian (FDTD)
Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM)
Các bộ giải phương trình cân bằng được tối ưu hóa
Vận chuyển hạt 3D
Mô phỏng kết hợp nhất quán
Tích hợp tiền xử lý và hậu xử lý
Mô-đun hóa học không khí phi tuyến
Tương thích AGI STK và Ansys EnSight
Bao gồm Ansys SpaceClaim
 
Hỗ trợ Ansys HPC

 

Những cập nhật mới của phiên bản Ansys EMA3D Charge 2022

Với 2022 R1, các giải pháp của Ansys Electronics tiếp tục mang đến những công nghệ tiên tiến nhất để giải quyết vấn đề PCB, gói vi mạch 3D, EMI / EMC, các thách thức về thiết kế nhiệt, cáp và cơ điện với những tiến bộ đáng kể trong mô phỏng 5G, tự động và điện khí hóa.

Khả năng đánh thủng điện môi

Khả năng đánh thủng điện môi

Đánh giá thiết kế và đánh giá rủi ro đánh thủng điện môi đối với tàu vũ trụ, tấm pin mặt trời, chất cách điện các khối rắn điện áp cao, cáp và thiết kế đầu nối.

Tính khả dụng của lưới đùn (Extrusion) có cấu trúc

Tính khả dụng của lưới đùn (Extrusion) có cấu trúc

Giảm đáng kể thời gian tính toán của các kịch bản như xếp chồng tấm năng lượng mặt trời trong tàu vũ trụ, chất điện môi tiếp xúc với bức xạ không gian và cáp dài bằng cách tinh chỉnh độ mịn lưới ở các khu vực liên quan.

Quy trình làm việc hóa rắn bức xạ (Radiation Hardening)

Quy trình làm việc hóa rắn bức xạ (Radiation Hardening)

Trích xuất thông tin trực tiếp từ nguồn vận chuyển hạt, chẳng hạn như liều lượng tích lũy và mật độ thông lượng. Cùng với FEM, nguồn vận chuyển hạt cũng cung cấp điện trường, dòng điện bề mặt và mật độ điện tích. Đánh giá hiệu quả che chắn và đáp ứng các tiêu chuẩn về phơi nhiễm bức xạ của thiết bị điện tử trong môi trường bức xạ khắc nghiệt, tất cả đều ở 3D.


Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information