Ansys Discovery

Phần mềm mô phỏng 3D


Ansys Discovery là công cụ thiết kế được mô phỏng định hướng đầu tiên kết hợp mô phỏng vật lý tức thì, mô phỏng độ trung thực cao và mô hình hóa tương tác hình học theo một trải nghiệm dễ sử dụng.

 
MỞ KHÓA NĂNG SUẤT MỨC TIẾP THEO

Ansys Discovery cung cấp những hiểu biết quan trọng ngay từ đầu trong Quy trình thiết kế

Bằng cách kết hợp mô hình hóa tương tác và nhiều khả năng mô phỏng trong một sản phẩm đầu tiên của loại hình này, Discovery cho phép bạn trả lời các câu hỏi thiết kế quan trọng sớm hơn trong quá trình thiết kế.

Cách tiếp cận ngay từ đầu tới mô phỏng này giúp tiết kiệm thời gian và công sức tạo nguyên mẫu khi bạn khảo sát nhiều ý tưởng thiết kế trong thời gian thực mà không cần đợi kết quả mô phỏng.

  Giao diện dễ sử dụng
  Mô phỏng độ trung thực cao được hỗ trợ bởi các bộ giải Ansys
  Mô phỏng đa vật lý được nhúng
  Mô phỏng vật lý trực tiếp đầu tiên của loại hình này

Mô tả nhanh một số đặc điểm chính

Ansys Discovery trả lời các câu hỏi thiết kế quan trọng ngày từ đầu trong quy trình của bạn với sự tốc độ và độ chính xác. Tăng năng suất và hiệu năng bằng cách loại bỏ thời gian chờ đợi lâu cho kết quả mô phỏng. Discovery cho phép các kỹ sư tập trung vào đổi mới và hiệu năng sản phẩm.

Phân tích kết cấu tĩnh
Quét tham số tự động
Mô hình hóa ý tưởng
Truyền sang Mechanical và Fluent
Phân tích dao động riêng (Modal)
Truyền nhiệt liên hợp (CHT)
Nhập một phần hoặc bộ lắp ráp từ bất kỳ chương trình CAD nào
Kết xuất kết quả tương tác nhanh chóng
Dòng chảy chất lỏng ở trạng thái ổn định và tức thời
Tối ưu hóa cấu trúc liên kết (Topology)
Phân tích nhiệt trạng thái ổn định và tức thời
 

Những cập nhật mới trong phiên bản Ansys Discovery 2021

Thiết lập và chạy mô phỏng trong Ansys Discovery cho phạm vi rộng các ngành công nghiệp và ứng dụng nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết với khả năng đa vật lý mới, cải tiến hiệu suất và cập nhật cộng tác động.

Các khả năng quản lý nhiệt mới

Các khả năng quản lý nhiệt mới

Discovery hiện có khả năng mô phỏng truyền nhiệt liên hợp (CHT) để xác định nhiệt độ chất lỏng và chất rắn để đánh giá hiệu năng nhiệt và chất lỏng của các thiết kế sản phẩm. Giải quyết một loạt các thách thức về thiết kế sản phẩm với khả năng mô phỏng đa vật lý trên nhiều ứng dụng các ngành công nghiệp.

Tập trung vào tốc độ, sự tương tác và phản hồi

Tập trung vào tốc độ, sự tương tác và phản hồi

Những cải tiến quy trình làm việc, tham số hóa đầu vào vật lý và điều khiển đơn vị mới trên thanh ghi chú giúp bạn có thể thiết lập và chạy mô phỏng nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết với Discovery.

Dễ dàng truy cập tới các sản phẩm hàng đầu Ansys

Dễ dàng truy cập tới các sản phẩm hàng đầu Ansys

Tiếp tục ngay nơi bạn đã dừng lại trong Discovery và mô phỏng các hành vi vật lý phức tạp hơn với quyền truy cập trực tiếp vào phần mềm mô phỏng Ansys Mechanical và Fluent, cũng như hỗ trợ Ansys Cloud và VDI. Tất cả từ bên trong giao diện người dùng Discovery.


Please specify "Source Advantech, Jsc." or "According to www.advantech.vn" if you want to disseminate this information