Electromigration


Electromigration -

là dịch chuyển điện tử, đề cập đến một hiện tượng trong đó các nguyên tử kim loại được vận chuyển bằng dòng electron với mật độ dòng điện cao.

Nó bị ảnh hưởng đáng kể bởi mật độ dòng điện và nhiệt độ. Với sự tích tụ và cạn kiệt các nguyên tử, EM dẫn đến một cơ chế hỏng hóc chiếm ưu thế trong vi điện tử dẫn đến sự xuất hiện của các rãnh và khoảng trống, có thể gây ra ngắn mạch và hở mạch, tương ứng.