Turbocharger


Turbocharger -

là bộ tăng áp động cơ, gọi tắt là Turbo, là một tua-bin dẫn động, là thiết bị nạp nhiên liệu cưỡng bức giúp tăng công suất động cơ đốt trong bằng cách đưa khí nén vào buống cháy.