Hydrocode


Hydrocode -

là các chương trình máy tính lớn được sử dụng để nghiên cứu phản ứng động của vật liệu và cấu trúc đối với xung lực (vụ nổ chính), va chạm (liên quan đến mọi thứ từ va chạm xe hơi và máy bay đến tác động của các cấu trúc không gian bởi các loại mảnh vỡ)