Blow Molding


Blow Molding -

dịch là đúc thổi. là một quá trình sản xuất để tạo hình và nối các bộ phận bằng nhựa, thủy tinh rỗng với nhau. Nó cũng được sử dụng để tạo hình chai thủy tinh hoặc các hình dạng rỗng khác. Nói chung, có ba loại đúc thổi chính: đúc thổi đùn, đúc thổi ép phun và đúc thổi ép phun kéo căng.