Triboelectric Effect


Triboelectric Effect -

(Hiệu ứng điện ma sát) là một loại điện khí hóa tiếp xúc mà trên đó một số vật liệu nhất định trở nên tích điện sau khi chúng được tách ra khỏi một vật liệu khác mà chúng đã tiếp xúc. 

Việc cọ xát hai vật liệu với nhau làm tăng sự tiếp xúc giữa các bề mặt của chúng, và do đó có hiệu ứng điện ma sát. Ví dụ, cọ xát thủy tinh với lông thú, hoặc một chiếc lược nhựa qua tóc, có thể tạo ra điện ma sát. Hầu hết các tĩnh điện hàng ngày là tích điện ma sát. Độ phân cực và độ bền của các điện tích được tạo ra khác nhau tùy theo vật liệu, độ nhám bề mặt, nhiệt độ, biến dạng và các đặc tính khác.