Thermoforming


Thermoforming -

tạo hình nhiệt, là một quá trình sản xuất trong đó một tấm nhựa được làm nóng đến nhiệt độ tạo hình dẻo, được tạo thành hình dạng cụ thể trong khuôn và được cắt tỉa để tạo ra một sản phẩm có thể sử dụng được. Tấm, hoặc "màng" được đề cập đến là các kích thước mỏng hơn và một số loại vật liệu nhất định, được nung trong lò đến nhiệt độ đủ cao cho phép kéo dài vào hoặc lên khuôn và làm nguội thành hình dạng hoàn thiện. Phiên bản đơn giản của nó là tạo chân không.