Robust Design


Robust Design -

dịch là thiết kế mạnh mẽ, còn được gọi là phương pháp Taguchi, do Tiến sĩ Genichi Taguchi tiên phong, cải thiện đáng kể năng suất kỹ thuật.

Sau đây là một định nghĩa:

Taguchi đã phát biểu "Tính mạnh mẽ (Robustness) là trạng thái mà công nghệ, sản phẩm hoặc quá trình hiệu suất cực kỳ nhạy với các yếu tố gây ra sự thay đổi (trong môi trường sản xuất hoặc người dùng) và lão hóa ở chi phí sản xuất đơn vị thấp nhất. ”

Suh thì cho rằng, Robust Design được định nghĩa là thiết kế thỏa mãn các yêu cầu chức năng mặc dù các thông số thiết kế và các biến quá trình có dung sai lớn để dễ chế tạo và lắp ráp. 

Box phát biểu rằng "Làm mạnh mẽ (Robustifying) cho một sản phẩm là quá trình xác định thông số kỹ thuật để giảm thiểu độ nhạy của sản phẩm đối với sự thay đổi.

Một khía cạnh chung của các định nghĩa là thiết kế mạnh mẽ là một thiết kế không nhạy với các biến thiên và khái niệm này được chấp nhận trong cộng đồng kỹ thuật