Explicit Dynamics


Explicit Dynamics -

là đề cập đến một trong hai loại phương pháp tích phân thời gian được sử dụng để thực hiện mô phỏng động lực học là 'Explicit' và 'Implicit'. Tích hợp thời gian Explicit (Tường minh) chính xác hơn và hiệu quả hơn cho các mô phỏng liên quan đến - Lan truyền sóng xung kích - Biến dạng và biến vị lớn - Hành vi vật liệu phi tuyến tính - Tiếp xúc phức tạp - Phân mảnh - Mất ổn định phi tuyến. Các ứng dụng điển hình là thử nghiệm thả rơi, va chạm và xâm nhập. Phần mềm phân tích ANSYS Explicit Dynamics có khả năng giải các bài toán thời gian ngắn, biến dạng lớn, biến vị lớn, nứt gãy, phá hủy vật liệu và tương tác tiếp xúc phức tạp.