Performance map


Performance map -

là bản đồ hiệu suất cho máy cánh quay/máy tua-bin, còn được gọi là bản đồ vận hành/hoạt động, là một phần thiết yếu của thiết kế máy nén và tuabin. Các bản đồ này bao gồm các đồ thị đơn giản, hai chiều về tỷ lệ áp suất so với lưu lượng dòng chảy đã hiệu chỉnh. 

Chúng cho phép người thiết kế và người vận hành dễ dàng xác định cách máy móc sẽ hoạt động ở hầu hết mọi điều kiện thiết kế bật hoặc tắt. 

Bản đồ hoạt động cũng tiết lộ các giới hạn hoạt động của máy móc để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn. 

Cuối cùng, các bản đồ này có thể hiển thị hiệu quả của tuabin và máy nén và tiết lộ các điểm hoạt động thuận lợi nhất của chúng.