Effusion cooling


Effusion cooling -

là một khái niệm kỹ thuật tiên tiến để giảm nhiệt độ thành trong các lớp lót buồng đốt và cánh tua-bin khí bằng cách bơm chất lỏng (chất làm mát) thứ cấp chảy chéo qua một loạt các lỗ có đường kính nhỏ ở khoảng cách gần nhau. Tạm dịch Effusion cooling là kỹ thuật làm mát phun trào.