ElectroMagnetic Interference


ElectroMagnetic Interference (EMI) -

là nhiễu điện từ hay giao thoa điện từ, là nhiễu do nguồn bên ngoài tạo ra ảnh hưởng đến mạch điện bởi cảm ứng điện từ, ghép tĩnh điện hoặc dẫn điện. Sự nhiễu loạn có thể làm giảm hiệu suất của mạch hoặc thậm chí làm nó ngừng hoạt động. Trong trường hợp đường dẫn dữ liệu, những tác động này có thể từ tăng tỷ lệ lỗi đến mất toàn bộ dữ liệu.