Crosstalk


Crosstalk -

, trong điện tử, gọi là giao tiếp chéo hoặc nhiễu xuyên âm là bất kỳ hiện tượng nào mà tín hiệu được truyền trên một mạch hoặc kênh của hệ thống truyền dẫn tạo ra hiệu ứng không mong muốn trong mạch hoặc kênh khác. Nhiễu xuyên âm thường là do ghép nối điện dung, điện cảm hoặc dẫn điện không mong muốn từ mạch hoặc kênh này sang mạch hoặc kênh khác.