Muzzle Brake


Muzzle Brake -

(Phanh họng súng hoặc bộ bù giật) là một thiết bị được kết nối với, hoặc một tính năng không thể thiếu trong cấu tạo của họng súng hoặc nòng súng hoặc nòng pháo (quân sự) nhằm mục đích chuyển hướng một phần khí đẩy để chống lại độ giật và sự bay lên không mong muốn của họng súng.