Melt Pool


Melt Pool -

vũng nóng chảy là sản phẩm chính từ sự tương tác giữa tia laser và vật liệu và các tính năng của nó có tác động lớn đến quá trình truyền nhiệt, hành vi đông đặc và hình thành khuyết tật.