Massively parallel processing


Massively parallel processing (MPP) -

Xử lý song song khối lượng lớn (MPP) là một cấu trúc lưu trữ được thiết kế để xử lý phối hợp xử lý các hoạt động chương trình của nhiều bộ xử lý. Quá trình xử lý phối hợp này có thể hoạt động trên các phần khác nhau của chương trình, với mỗi bộ xử lý sử dụng hệ điều hành và bộ nhớ riêng. Điều này cho phép cơ sở dữ liệu MPP xử lý một lượng lớn dữ liệu và cung cấp phân tích nhanh hơn nhiều dựa trên các tập dữ liệu lớn.