Active Sound Design


Active Sound Design (ASD) -

Thiết kế âm thanh chủ động - một khái niệm công nghệ tái tạo âm thanh một cách chủ động, được sử dụng trong các phương tiện ô tô để thay đổi hoặc nâng cao âm thanh bên trong và bên ngoài xe hoặc thiết bị.