Lightweighting


Lightweighting -

Trọng lượng nhẹ là một khái niệm trong ngành công nghiệp ô tô về việc chế tạo ô tô và xe tải nhẹ hơn như một cách để đạt được hiệu suất nhiên liệu và khả năng xử lý tốt hơn.