Metal Binder Jet


Metal Binder Jet -

In phun kết dính (Binder Jetting-BJ) là một công nghệ in 3D tương đối mới. Máy in 3D BJ sử dụng bột, được liên kết với nhau bằng chất kết dính lỏng để tạo ra các chi tiết rắn