Internal short circuit


Internal short circuit -

Trong quá trình ngắn mạch bên trong của pin, hai vật liệu điện cực được kết nối bên trong và điện tử với nhau, làm phát sinh mật độ dòng điện cục bộ cao. Hiện tượng đoản mạch bên trong có thể xảy ra trong pin lithium-ion, chẳng hạn như do sự hình thành lithium dendrite hoặc một cú sốc nén.