Bulk Current Injection


Bulk Current Injection (BCI) -

một trong những bài kiểm tra EMC (tương thích điện từ) phổ biến được thực hiện trên thiết bị / dụng cụ cho các ứng dụng ô tô, quân sự và dân sự.