Ingress protection


Ingress protection (IP) -

là xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập hoặc xếp hạng IP, đề cập đến mức độ bảo vệ được cung cấp bởi vỏ bọc điện, chống lại chất rắn và chất lỏng. Trong môi trường mà bụi hoặc nước có thể làm hỏng các linh kiện điện tử, một vỏ bọc kín được sử dụng để ngăn chặn sự xâm nhập đó và giữ an toàn cho các thiết bị điện tử.