Electromagnetic pulse


Electromagnetic pulse (EMP) -

là xung điện từ, đôi khi còn được gọi là nhiễu điện từ tức thời (transient electromagnetic disturbance), là một sự bùng nổ (burst) năng lượng điện từ ngắn. Nguồn gốc của một xung như vậy có thể là một sự xuất hiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra và có thể xảy ra như một bức xạ, điện trường hoặc từ trường hoặc một dòng điện dẫn, tùy thuộc vào nguồn.