De-embedding


De-embedding -

là một quá trình hậu đo lường để giảm thiểu sai số và tiết lộ thông tin về thiết bị được kiểm tra. Khi có một phép đo tổng hợp của thiết bị đang thử nghiệm hoặc kết hợp vật cố định, bạn có thể sử dụng tính năng de-embedding để tách biệt hiệu năng của vật cố định và trích xuất (de-embed) vật cố định khỏi các phép đo.

De-embedding là loại bỏ về mặt toán học các phép đo bị ảnh hưởng bởi vật cố định chỉ để lại hoạt động của thiết bị được thử nghiệm. Điều này thường được sử dụng khi có kết nối không đồng trục từ VNA đến DUT, và nó được sử dụng trên các dấu vết bảng mạch, kênh bảng nối đa năng, gói bán dẫn, đầu nối hoặc các thành phần rời rạc khác.