Crashworthiness


Crashworthiness -

là khả năng chống va chạm, một thuật ngữ mô tả khả năng của ô tô để bảo vệ người ngồi trong xe khỏi bị thương nặng hoặc tử vong trong trường hợp tai nạn xảy ra ở một tỷ lệ nhất định.