Cavitation


Cavitation -

xâm thực, sự tạo lỗ trống, sự tạo khoang trống, bản chất xảy ra khi các bong bóng hơi hình thành trong chất lỏng vì động lực dòng chảy làm cho áp suất tĩnh cục bộ giảm xuống dưới áp suất hơi, như trong hoạt động của máy bơm ly tâm, tuabin nước và chân vịt hàng hải.

Các giải pháp CFD của Ansys cung cấp các khả năng cần thiết để phân tích chính xác và nhanh chóng sự xâm thực.