Digital Twins


Digital Twins -

bản sao số hay bản sao kỹ thuật số, cặp song sinh kỹ thuật số. Bản sao kỹ thuật số là một bản sao ảo thời gian thực của một máy vận hành thực tế, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu năng và bảo trì sản phẩm riêng lẻ.

Bản sao kỹ thuật số được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ mô phỏng Ansys tối ưu hóa hoạt động của các thiết bị hoặc hệ thống, tiết kiệm tiền bằng cách giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và cho phép các kỹ sư kiểm tra các giải pháp ảo trước khi sửa chữa vật lý.