Aerosol


Aerosol -

một dạng huyền phù của các hạt rắn mịn hoặc các giọt chất lỏng trong không khí hoặc một chất khí khác (viết tắt của 'aero-solution'). Aerosol có thể là tự nhiên hoặc do con người tạo ra. Ví dụ về Aerosol (sol khí) tự nhiên là sương mù (gồm mist và fog; 'mist': là mây bay là là hoặc mưa rất nhẹ; 'fog': là hỗn hợp dày đặc của hơi nước và không khí bẩn), bụi, chất tiết ra từ rừng và hơi nước trong mạch nước phun. Ví dụ về sol khí do con người gây ra là các chất ô nhiễm không khí dạng hạt và khói.