Triboelectric


Triboelectric -

Hiệu ứng điện ma sát là một loại điện tích tiếp xúc mà trên đó một số vật liệu nhất định trở nên tích điện sau khi chúng được tách ra khỏi một vật liệu khác mà chúng đã tiếp xúc.