Sloshing


Sloshing -

là chuyển động không đều của chất lỏng trong vật nào đó, ví dụ trong bình chứa, kèm theo tiếng va đập và bắn tung tóe (splashing).