Design of Experiments


Design of Experiments (DOE) -

(Thiết kế thử nghiệm) là một công cụ thống kê được các kỹ sư sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của một hoặc nhiều thay đổi đối với một quy trình hoặc thiết kế. Với kiến ​​thức này, họ có thể thiết kế một sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn chất lượng.