Advanced Driver-Assistance Systems


Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS) -

hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, là hệ thống điện tử hỗ trợ người lái xe trong các chức năng lái xe và đỗ xe. Thông qua giao diện người-máy an toàn, ADAS tăng cường độ an toàn cho ô tô và trên đường.