Accelerated Doppler Processing


Accelerated Doppler Processing (ADP) -

công nghệ giúp tăng tốc mô phỏng Doppler xung dài, trung bình và ngắn và radar sóng liên tục điều biến tần số chuỗi chirp (FMCW) được sử dụng trong ADAS, xe tự hành và các hệ thống radar trường gần khác đến hơn 100 lần.