Selective Heat Sintering


Selective Heat Sintering (SHS) -

Thiêu kết nhiệt chọn lọc sử dụng một đầu in nhiệt được làm nóng để kết hợp vật liệu bột với nhau. Quy trình này được sử dụng để tạo ra các nguyên mẫu khái niệm và ít các thành phần cấu trúc. Việc sử dụng đầu in nhiệt chứ không phải laser có lợi cho quá trình bằng cách giảm đáng kể mức nhiệt và công suất cần thiết.