Radiation Hardening


Radiation Hardening -

Hóa rắn bức xạ là quá trình làm cho các linh kiện và mạch điện tử có khả năng chống lại hư hỏng hoặc sự cố do bức xạ ion hóa ở mức độ cao (bức xạ hạt và bức xạ điện từ năng lượng cao), đặc biệt là đối với môi trường ngoài không gian.