Photonics


Photonics -

quang tử, hay quang tử học, photon học. Quang tử là khoa học vật lý về tạo, phát hiện và thao tác ánh sáng (photon) thông qua phát xạ, truyền dẫn, điều chế, xử lý tín hiệu, chuyển mạch, khuếch đại và cảm nhận.

Ansys Lumerical cho phép các nhà thiết kế mô hình hóa các vấn đề khó khăn nhất trong quang tử, bao gồm tương tác hiệu ứng quang học, điện và nhiệt.