Opposed-piston engine


Opposed-piston engine -

là động cơ pít-tông đối đỉnh, là động cơ pít-tông trong đó mỗi xi-lanh có pít-tông ở cả hai đầu và không có đầu xi-lanh. Động cơ piston đối đỉnh chạy xăng và diesel đã được sử dụng hầu hết trong các ứng dụng quy mô lớn như tàu thủy, xe tăng quân sự và nhà máy.