Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor


Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET) -

là Transistor hiệu ứng trường kim loại - oxit bán dẫn, là các transistor hiệu ứng trường FET được xây dựng dựa trên lớp chuyển tiếp Oxit kim loại và bán dẫn tạo ra lớp cách điện mỏng giữa cực cổng kim loại với vùng bán dẫn hoạt động nối giữa cực nguồn và cực máng.