Litz Wire


Litz Wire (Litz) -

dây Litz, từ Litz là viết tiếng Đức của từ Litzendraht nghĩa là dây bện. Dây Litz được cấu tạo từ các dây nam châm cách điện riêng lẻ được chụm lại hoặc bện lại với nhau theo một kiểu thống nhất để mỗi sợi có tất cả các vị trí có thể có trong tiết diện của dây dẫn tổng thể.

Lợi ích chính của dây Litz là giảm tổn thất AC trong cuộn dây tần số cao do “hiệu ứng mặt ngoài (skin effect)”. Dòng điện trong vật dẫn rắn tập trung ở ngoại vi. Khi tần số tăng lên, dòng điện sẽ di chuyển đến mặt ngoài. Cấu trúc nhiều sợi của Litz cho phép dòng điện phân chia đồng đều giữa các sợi. Sau đó, tỷ lệ điện trở AC trên DC có xu hướng cân bằng, điều này mong muốn trong các ứng dụng mạch Q cao.