FTire


FTire -

Ftire-Flexible Structure Tire Model (Mô hình lốp kết cấu linh hoạt) là mô hình mô phỏng lốp xe hàng đầu cho kích thích tần số cao và sóng ngắn, được các nhà sản xuất xe và lốp, nhà cung cấp, công ty kỹ thuật, viện nghiên cứu và trường đại học trên toàn thế giới áp dụng và hỗ trợ. Đây là phần mềm lốp ảo dựa trên vật lý đa năng để mô phỏng gần như tất cả các hiện tượng động lực học của lốp